Teoreettinen palautusprosentti

Mitä teoreettinen palautusprosentti tarkoittaa?

Jokainen kasinopelien pelaaja on varmasti törmännyt jossakin vaiheessa termiin Return to Player tai sen lyhenteeseen RTP, joka tarkoittaa suomeksi palautusta pelaajalle. Koska kaikkien kasinopelien täytyy olla kasinoille ja verkkopelialustoille kannattavia, teoreettinen palautusprosentti on pelikehittäjien työkalu kasinon edun määrittämiseen.

Pelaajalle palautusprosentti sisältää puolestaan oleellista tietoa pelinvalintojen tekemiseen, sillä se kertoo, kuinka suuren osan pelipanoksista peli palauttaa. Mitä suurempi ilmoitettu palautusprosentti on, sitä useammin pelaaja voittaa pitkällä aikavälillä. Globaaleilla pelimarkkinoilla kilpailevat verkkokasinot tarjoavat pelaajille monesti korkeampia palautusprosentteja kuin kivijalkakasinot, joiden pelien palautusprosentit voivat jäädä noin 80 %:n luokkaan. Verkkopeleissä RTP-prosentti vaihtelee peleittäin ja kasinoittain, mutta on tavallisesti yli 90 prosenttia. Sadan prosentin palautusprosentti tuo pelaajalle yhtäläiset voittomahdollisuudet kasinoon nähden.

Jokaisella pelattavalla kasinopelillä on niin sanottu teoreettinen RTP-arvo ja varsinainen RTP-arvo, joka muodostuu jaksoittain analysoitavista toteutuneista pelituloksista. Teoreettinen arvo pyritään pitämään mahdollisimman lähellä varsinaista RTP-arvoa, koska tällä tavoin voidaan varmistaa pelin toimivuus ja voittojen sattumanvaraisuus reilujen pelisääntöjen mukaan. Teoreettiset tilastolaskelmat perustuvat vähintään noin 1000 pelikerran (joskus jopa miljoonien pelikertojen) keskiarvoon, joten niillä on vaikutusta etenkin tietyn pelin pitkäaikaiseen pelaamiseen. Kirjaimellisesti ilmoitettua palautusprosenttia ei tulisi kuitenkaan ottaa, sillä peleissä tulee aina olemaan suuria sattumanvaraisia voittoja, joihin RTP-prosentti ei päde. Sama koskee myös lyhyen aikavälin pelituloksia, joista teoreettinen palautusprosentti ei anna kovinkaan ennustettavia viitteitä. Jotkut onnekkaat pelaajat voivat voittaa yli 100:n palautusprosentilla, kun taas toiset häviävät mainostettua pienemmällä RTP-prosentilla.

Miten teoreettinen palautusprosentti toimii?

Vedonlyöntiä sääntelevän Gambling Commission määräysten mukaan kaikista kasinopelikoneista täytyy löytyä joko teoreettinen palautusprosentti tai todennäköisyyskerroin voitolle. Säännökset eivät määrittele vähimmäispalautusprosenttia, sillä voitot riippuvat pelattavasta pelistä tai pelikategoriasta, mutta prosentin tarkoituksena on auttaa pelaajaa ymmärtämään pitkäaikaisemman pelaamisen odotettavia tuloksia.

Pelatessaan esimerkiksi slottipeliä, jonka teoreettinen palautusprosentti on 90 %, pelaaja voi olettaa saavansa takaisin noin 90 euroa jokaisesta pelatusta 100 eurosta. Pelaajalle palautuvat rahasummat voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi, kun yhtälössä otetaan huomioon muutkin seikat, kuten kasinon tai pelintarjoajan edun suhde pelaajaan. Käänteisesti 90 % RTP-prosentin voisi tulkita osoituksena siitä, että pelintarjoaja kerää voitto-osuutena keskimäärin 10 prosenttia kaikista tietyllä aikavälillä pelatuista rahoista.

Teoreettinen palautusprosentti, talon etu ja varianssi

Monien muiden yritysten ja palveluntarjoajien tapaan myös kasinot keräävät tuloja eri tavoin turvatakseen pelipalveluiden jatkuvuuden. Talon etu on melko yksinkertainen todennäköisyyteen perustuva prosenttiluku, joka osoittaa, kuinka usein pelintarjoaja voittaa pelaajan keskimääräisellä slottipelin pyöräytyksellä tai kasinopelin kierroksella. Mitä suuremmaksi talon etu on määritelty, sitä vähemmän pelaaja saa palautuksia sijoittamilleen pelipanoksille.

RTP-prosentti on kuitenkin harhaanjohtava siinä mielessä, ettei se sisällä viitteitä siitä, kuinka usein pelaaja voittaa. Siksi varianssi on parempi mittari pelien antamille voitoille varsinkin lyhyellä aikavälillä. Varianssi tekee kasinopelaamisesta mielenkiintoista, sillä tulokset vaihtelevat merkittävästi matalan ja korkean varianssin peleissä. Osallistuessaan matalan varianssin peleihin pelaaja saa pieniä voittoja melko usein ja korkean varianssin peleissä suurempia voittoja harvemmin.

Matala vai korkea teoreettinen palautusprosentti?

Teoreettinen palautusprosentti ei ole aina tärkeintä pelaajille, sillä pelivalinnan kannattavuuteen voivat vaikuttaa myös muut pelintarjoajan palkinnot ja edut. Pelaajan tekemää strategista valintaa helpottaa kuitenkin se, että hän on tietoinen matalan ja korkean RTP-prosentin pelien eroista. Useimmat progressiiviset jackpot-slotit ja korkean volatiliteetin pelit tarjoavat useasti matalamman RTP-prosentin, koska tietty prosentti pelaajan pelipanosta on osa varsinaista jackpotia tai palkintorahastoa.

Pelaajia houkuttelee matalan RTP-prosentin peleissä jopa kymmenkertaisen palkintosumman voittaminen yhdellä samalla pelipanoksella. Monet pitkän aikavälin pelaajat suosivat sen sijaan korkean RTP-prosentin pelejä, sillä voittokertojen moninkertaistaminen on heille yksittäistä suurempaa jackpot-voittoa tärkeämpää. Korkean RTP-prosentin pelit ovat yleensä matalan volatiliteetin pelejä, jotka mahdollistavat riskittömämmän pelien kokeilun.

Miten teoreettinen palautusprosentti lasketaan ja miksi se on tärkeä?

Teoreettinen palautusprosentti voidaan laskea kahdella tavalla. Yksinkertaisin tapa on käydä läpi toteutuneet pelikohtaiset tulokset tiettynä tarkasteluaikavälillä (esim. kuukausittain tai vuosittain). Tarpeeksi suuri otos osuu todennäköisesti lähelle todellista lukua, mutta ei välttämättä kuvaa tarkoin pitkän aikavälin kehitystä.

Pelikohtaisten palautusprosenttien määrittämiseen vaikuttavat voittosymbolien ja voittolinjojen frekvenssit. Pelikehittäjät voivat asettaa peleihin melko vaivattomasti halutun vaikeustason ja palautusprosentin, sillä he tuntevat pelikoneiden kaikki mahdolliset voittoyhdistelmät ja niiden voittosummien määrät. Voittolinjat toistuvat sekä korkean että matalan RTP-prosentin peleissä noin 8-25 prosentin todennäköisyydellä. Korkeampi frekvenssi ei takaa pelaajille suurempia voittoja, mutta kertoo odotettavissa olevista voittojen määrästä. Pelien RTP-prosentti ei ole riippuvainen voittosymbolien tai voittolinjojen frekvensseistä, sillä matalan RTP-prosentin peleissä voi olla korkea voittofrekvenssi jne.

Olennaista teoreettisen palautusprosentin ymmärtämisessä on, että kasinoiden pelitilastot perustuvat tuhansista pelikerroista kerättyihin lukuihin ja että satunnaisgeneraattorien ansiosta pelaajien voittomahdollisuudet ovat käytännössä aina samat. Pelikoneiden pelikierrokset eivät ole toisistaan riippuvaisia, ja niinpä pelaajalla on mahdollisuus suureen voittoon jopa jackpotin jälkeen. Kasinopelien teoreettisten palautusprosenttien tuntemuksesta on hyötyä pääasiassa pitkän aikavälin pelaajalle, sillä matalan volatiliteetin peleissä menestys on pitkälti kiinni sattumanvaraisesta pelionnesta. Saman pelin parissa kierroksia kerääville vakipelaajille palautusprosentti on varsin merkittävä tekijä, sillä se määrittää pelaajalle eniten tuottoa tuovat pelit.

Suuremmista peliriskeistä nauttiville ja voittomahdollisuuksiensa lisäämisestä kiinnostuneille korkean volatiliteetin pelit ovat hyvä vaihtoehto, vaikka niiden RTP-prosentti onkin matalampi. Kasinopelin RTP-prosenttien tärkein elementti on kuitenkin niiden strategista päätöksentekoa helpottava vaikutus.

Kasvata voittotodennäköisyyksiäsi teoreettisella palautusprosentilla

Teoreettinen palautusprosentti (RTP) on pelikehittäjien työkalu kasinon edun määrittämiseen, mutta myös pelaajan pelivalintoja tukeva tilastollinen elementti. Palautusprosentit perustuvat tuhansien pelikertojen keskiarvoon, joten niiden tuntemuksesta on etua varsinkin tiettyjen pelien pitkäaikaisessa pelaamisessa. RTP-prosentti ei kuitenkaan anna kovin ennustettavia viitteitä lyhytaikaiseen pelaamiseen tai ota huomioon peleihin sisältyviä sattumanvaraisia voittoja.

Pelivalinnan kannattavuuteen voivat vaikuttaa myös kasinoiden monet pelikannustimet, mutta teoreettisella palautusprosentilla on kieltämättä pelaajan päätöksentekoa ja strategisointia helpottava vaikutus. Matalan RTP-prosentin progressiiviset kasinopelit tarjoavat pelaajille suurempia pelivoittoja, kun taas korkean RTP-prosentin pelit ovat sopivampia riskittömämpään pelien kokeiluun.

Satunnaisgeneraattorien ansiosta pelaajien voittomahdollisuudet ovat käytännössä aina samat, mutta jokainen voi kasvattaa voittotodennäköisyyksiään tutustumalla kasinopelien teoreettisiin palautusprosentteihin.